Kultura, literatura i język

Czym byłoby społeczeństwo bez kultury, literatury i słowa? Kultura jako zjawisko jest jednym z najbardziej znaczących czynników. Słowo mówione może wyrażać wiele, jak na przykład emocje lub zagadnienia. Słowo pisane przechowuje historie, przemyślenia, opisy, nieskończoność zapisów w różnych kategoriach.

Terminu kultura w znaczeniu umysłowym, pierwszy raz użył Cyceron jako cultura animi, czyli uprawa umysłu. Od tego czasu kultura jest rozumiana jako działanie człowieka w celu kształtowania, doskonalenia i pielęgnowania siebie.

Literatura jest niezaprzeczalnie jednym z najlepszych źródeł pielęgnowania języka ojczystego oraz udoskonalania języków obcych. Kultura, literatura i język tworzą wzajemnie uzupełniający się trójkąt, pozwalający na udoskonalanie umiejętności człowieka i pielęgnowanie tradycji społeczeństwa.

O Tuwimie

Tuvim, Pikador, Owóż i Atoli...

8 Jan 2021

Witkacy Julian Tuwim

...to tylko cztery spośród czterdziestu różnych pseudonimów, którymi podpisywał się Julian Tuwim. Jego znakiem charakterystycznym, jeśli chodzi o wygląd, było znamię na lewym policzku w kształcie myszki. Mimo ogromnej kariery i popularności, pisarz zmagał się m.in. z depresją i zaburzeniami nerwicowymi. Problemy zdrowotne nie przeszkodziły mu jednak w osiągnięciu światowej sławy.

Julian Tuwim - poeta, autor piosenek i skeczy kabaretowych

2 Dec 2020

Julian Tuwim to niewątpliwie wybitna postać, znana każdemu Polakowi.

Urodzony w 1894 roku w Łodzi i zmarły w 1953 roku w Zakopanem, Tuwim był jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

Jego twórczość charakteryzowała się między innymi niełatwą grą słów oraz nadawaniem różnych znaczeń jednemu wyrazowi.

Poeta o wielu talentach

1 Nov 2020

Julian Tuwim zapisał się na stałe w polskiej kulturze nie tylko dzięki swoim wybitnym wierszom, ale także dzięki innym działaniom, które przyczyniły się do jego sławy. Był między innymi współzałożycielem kabaretu literackiego "Pod Picadorem" oraz słynnej grupy poetyckiej "Skamander". Tworzył libretta operetkowe, wodewile oraz pisał teksty piosenek.