Kultura, literatura i język

Czym byłoby społeczeństwo bez kultury, literatury i słowa? Kultura jako zjawisko jest jednym z najbardziej znaczących czynników. Słowo mówione może wyrażać wiele, jak na przykład emocje lub zagadnienia. Słowo pisane przechowuje historie, przemyślenia, opisy, nieskończoność zapisów w różnych kategoriach.

Terminu kultura w znaczeniu umysłowym, pierwszy raz użył Cyceron jako cultura animi, czyli uprawa umysłu. Od tego czasu kultura jest rozumiana jako działanie człowieka w celu kształtowania, doskonalenia i pielęgnowania siebie.

Literatura jest niezaprzeczalnie jednym z najlepszych źródeł pielęgnowania języka ojczystego oraz udoskonalania języków obcych. Kultura, literatura i język tworzą wzajemnie uzupełniający się trójkąt, pozwalający na udoskonalanie umiejętności człowieka i pielęgnowanie tradycji społeczeństwa.

O Tuwimie

[No blog posts to show ...publish here]